سفارش تبلیغ
صبا
پــــــــــــــــــــــــــــــژواک دل...
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||
چرا که ...

پژواک دل... :: جمعه 86/10/7 ساعت 12:24 صبح

                                 

                                                             

                       بارقه رقصان چشمان فریبایت قلبم را بر می فروزد

                                                  جانم را در او ج نشاط بر انگیخته می شود

                                                                              چرا که ...(نمی گم که تو خماریش بمونی )

 

  


نوشته های دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ

چرا که ...

About Us!
پــــــــــــــــــــــــــــــژواک دل...
پژواک دل...
مراقب اندیشه های خود باشید که به گفتار شما تبدیل میشود. مراقب گفتار خود باشید که به کردار شما تبدیل می شود. مراقب کردار خود باشید که به عادت شما تبدیل می شود. مراقب عادت خود باشیدکه به شخصیت شما تبدیل می شود. مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما را می سازد. پس این خود نوشت است که آینده ما را میسازد نه سرنوشت ...
Link to Us!

پــــــــــــــــــــــــــــــژواک دل...

Hit
مجوع بازدیدها: 10072 بازدید

امروز: 1 بازدید

دیروز: 3 بازدید

In yahoo

یــــاهـو

Submit mail